0911698899

cropped-hutaco-logo-png-v1.png

Buổi ký kết thoả thuật hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM và Meridian International Business, Arts and Technology (MINT) College

Hôm nay, ngày…, tại…, đã diễn ra buổi ký kết thoả thuật hợp tác giữa HUTACO EDUCATION với Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM và Meridian International Business, Arts and Technology (MINT) College.

.
.