0911698899

cropped-hutaco-logo-png-v1.png

Bắt đầu hành trình của bạn ở đây – ngay bây giờ với các khóa học của chúng tôi

TIẾNG ANH

Là chương trình giúp sinh viên Việt Nam nâng cao kỹ năng tiếng Anh, các khóa học đa dạng giúp các bạn lựa chọn chương trình phù hợp cho bản thân. Bắt đầu cho tiền đề lựa chọn ngành nghề phù hợp sau ki tốt nghiệp khóa tiếng Anh.

Liệt kê chương trình

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các khóa học như: An ninh mạng, lập trình, quản lý cơ sở dữ liệu…

Các bạn học và nâng cao các kỹ năng để thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống CNTT và giải quyết các thách thức của công nghệ số.

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Các khóa học đào tạo, trang bị cho sinh viên các kỹ năng về quản lý và dịch vụ nhà hàng khách sạn, quản lý vận hành sự kiện…

Ô TÔ

Đào tạo các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp ô tô như cơ khí xe, hệ thống điện, chẩn đoán và sửa chữa …

ĐIỀU DƯỠNG

 

.
.