0911698899

cropped-hutaco-logo-png-v1.png

Buổi làm việc với Glen Institute

Hôm nay, ngày…, tại…, đại diện của HUTACO EDUCATION GROUP và VIETUC GLOBAL đã có buổi làm việc với GLEN INSTITUTE.

Đại diện GLEN INSTITUTE giới thiệu chương trình

Sau buổi làm việc

Cơ sở vật chất của nhà trường

.
.