0911698899

cropped-hutaco-logo-png-v1.png

Buổi làm việc với Meridian International Business, Arts and Technology (MINT) College

Hôm nay, ngày…, tại…, đại diện của HUTACO EDUCATION GROUP và VIETUC GLOBAL đã có buổi làm việc với MERIDIAN INTERNATIONAL BUSINESS, ARTS AND TECHNOLOGY (MINT) COLLEGE.

.
.