0911698899

cropped-hutaco-logo-png-v1.png

Buổi làm việc với Trường Cao Đẳng Quốc Tế Barkly (Barkly International College – BIC)

Hôm nay, ngày…, tại…, đại diện của HUTACO EDUCATION GROUP đã có buổi làm việc với trường Cao Đẳng Quốc Tế Barkly (Barkly International College – BIC).

Ban lãnh đạo HUTACO EDUCATION GROUP, VIETUC GLOBAL và BARKLY INTERNATIONAL COLLEGE

 

Tổng Giám Đốc HUTACO EDUCATION GROUP tại BARKLY INTERNATIONAL COLLEGE

Kết thúc buổi làm việc

.
.