0911698899

cropped-hutaco-logo-png-v1.png

HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY TNHH TMDV DN5SAO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HUTACO

HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY TNHH TMDV DN5SAO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HUTACO

Cooperation between DN5STAR Service Trading Company Limited and HUTACO Education Group Joint Stock Company in organizing enrolment and training for candidates from Vietnam participating in study and working programs in other countries.

Hợp Tác Giữa Công Ty TNHH TMDV DN5SAO Và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục HUTACO trong việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho ứng viên từ Việt Nam tham gia chương trình học tập và làm việc tại nước ngoài.

.
.